V kanceláři Geodézie Nymburk s. r. o. máme s geodetickými službami více než dvacet let zkušeností. Nabídneme Vám kompletní servis v oblasti geodetických prací pro katastr nemovitostígeodetických pracích v inženýrské geodézii – výběr z nich najdete v následujícím stručném přehledu. Pokud sháníte některou službu, kterou jste na našich webových stránkách nenašli, zkuste se nám ozvat! Uděláme maximum pro to, abyste od nás dostali servis podle Vašich představ.

1. Podklady pro projekt

Polohopisné a výškopisné plány slouží klientům jako podklad k tvorbě rodinného domu či jiných stavebních objektů. Zahrnují elektronické zaměření pozemku a objektů na něm, včetně inženýrských sítí, a také zobrazení výškových bodů nebo vrstevnic. Obsah zaměření se dá vždy individuálně domluvit.

2. Vytyčování rodinných domů

Pro vytyčení stavby už naopak kompletní projektovou dokumentaci budeme potřebovat – v naší kanceláři ji totiž využijeme pro určení polohy, tvaru a výšky stavby v terénu. Vytyčení stavby v terénu je nezbytné, aby stavba základů proběhla korektně. Kromě toho, aby bylo vytyčení v souladu s Vaším projektem, budeme při práci kontrolovat i to, abyste splnili předepsanou vzdálenost od hranic pozemku.

Další služby

  • vytyčování komunikací

  • dokumentace skutečného provedení stavby (zpevněné plochy, inženýrské sítě – voda, kanalizace, plyn a další)

  • kontrolní měření geometrických parametrů

  • určování kubatur